MortAmour is een uniek fotoproject van Bart Moeyaert en Patrick Vanryckeghem. 
Het idee voor deze reeks kwam toen zij ‘Nature Morte’ van Stephan Vanfleteren bespraken.  Geïnspireerd door deze reeks en beelden bedachten ze het idee om een bijzondere fotoreeks te maken waarin dode dieren met fotomodellen samen worden gebracht, soms in een glamourstijl. 
Deze reeks brengt de kwetsbaarheid en tijdelijkheid van het leven samen in een beeld. Als je naar de reeks kijkt, besef je hoe bijzonder het leven is. 
Alle dieren stierven een natuurlijke dood, soms werd er zelfs een poging gedaan om ze te redden. De reeks geeft de gestorven dieren een tweede leven.
De crypte biedt een geschikte sfeer waardoor de bezoekers zich kunnen concentreren op de foto's en de boodschap die de fotografen willen overbrengen.
MortAmour wordt gemaakt met respect voor de natuur en de overleden dieren. 
In mei 2023 vond de eerste expo plaats in de prachtige Middeleeuwse Crypte in Kortrijk, België. Deze crypte was uitzonderlijk voor deze expo toegankelijk voor het publiek. (Doorniksestraat 1, 8500 KORTRIJK)
Het werd een unieke, opvallende tentoonstelling die niet onbesproken is voorbijgegaan.  Vele bezoekers (3262) van over gans Vlaanderen en daarbuiten vonden de weg naar MortAmour.  MortAmourArt krijgt een vervolg....
Dank aan onze partners

Bart Moeyaert en Patrick Vanryckeghem 
Mort Amour
ENGLISH
MortAmour is a unique photo project by Bart Moeyaert and Patrick Vanryckeghem.
 


The idea for this series came when they discussed 'Nature Morte' by Stephan Vanfleteren.    Inspired by those images, they came up with the idea of creating a special photo series, in which dead animals are brought together with photo models, sometimes in a glamour style.
This series brings the vulnerability and temporality of life together in an image. When you look at the series, you realize how special life is. 

All the animals died a natural death, sometimes even an attempt was made to save them. The series gives the dead animals a second life.  
The crypt offers a suitable atmosphere allowing visitors to focus on the photos and the message that the photographers want to convey.
MortAmour is made with respect for nature and the deceased animals. 
In may 2023, the first exhibition took place in the beautiful Medieval Crypt in Kortrijk, Belgium.  This crypt was exceptional for this exhibition accessible to the public.(Doorniksestraat 1, 8500 KORTRIJK) 
It was an unique, striking exhibition that didn't went unnoticed. 
Many visitors (3262) from all over Flanders and beyond found their way to MortAmour.  MortAmourArt gets a sequel....

Many thanks to our partners
Bart Moeyaert and Patrick Vanryckeghem 
Mort Amour
Back to Top