MortAmour wordt gemaakt met respect voor de natuur en de overleden dieren. 
MortAmour is een uniek fotoproject van Bart Moeyaert en Patrick Vanryckeghem. 
De MortAmour tentoonstellingen zijn uniek met een boodschap en een verhaal, ze zijn opvallend, en de expo's gaan niet onbesproken voorbij.  Duizenden bezoekers van over gans Vlaanderen en daarbuiten konden reeds kennis maken met MortAmour. 
Het inspiratie voor deze reeks kwam toen zij ‘Nature Morte’ van Stephan Vanfleteren bespraken.  Geïnspireerd door deze reeks en beelden bedachten ze het idee om een bijzondere fotoreeks te maken waarin dode dieren met fotomodellen samen worden gebracht, soms in een glamourstijl. 
Deze reeks brengt de kwetsbaarheid en tijdelijkheid van het leven samen in een beeld. Als je naar de reeks kijkt, besef je hoe bijzonder het leven is. 
Alle dieren stierven een natuurlijke dood, soms werd er zelfs een poging gedaan om ze te redden. De foto's geven de gestorven dieren een tweede leven.

De eerste expo vond plaats in de prachtige Middeleeuwse Crypte in Kortrijk, België. Deze crypte was uitzonderlijk voor deze expo toegankelijk voor het publiek.  Niet veel later, MortAmour werd 1 van de vaste kunstenaars onder de vleugels van ArtChurchRochus.

Dank aan onze partners

Bart Moeyaert en Patrick Vanryckeghem 
MortAmour
ENGLISH
MortAmour is a unique photo project by Bart Moeyaert and Patrick Vanryckeghem.
 
MortAmour is made with respect for nature and the deceased animals. 

The MortAmour exhibitions are unique with a message and a story, they are striking, and the exhibitions do not go unnoticed.  Thousands of visitors from all over Flanders and beyond have already been able to get acquainted with MortAmour.  

The inspiration for this series came when they discussed 'Nature Morte' by Stephan Vanfleteren.    Inspired by those images, they came up with the idea of creating a special photo series, in which dead animals are brought together with photo models, sometimes in a glamour style.
This series brings the vulnerability and temporality of life together in an image. When you look at the series, you realize how special life is. 

All the animals died a natural death, sometimes even an attempt was made to save them. The photos gives the dead animals a second life.  
 
The first exhibition took place in the beautiful Medieval Crypt in Kortrijk, Belgium.  This crypt was exceptional for this exhibition accessible to the public. Not much later, MortAmour became one of the permanent artists of ArtChurchRochus.


Many thanks to our partners
Bart Moeyaert and Patrick Vanryckeghem 
MortAmour
Back to Top