Op deze foto is een fotomodel te zien met een onconventionele pose. Haar houding is fascinerend en expressief, met een blik die mysterie uitstraalt. Het meest opvallende element van de foto is echter de dode vogel die ze in haar mond houdt en niet wil loslaten.
Het model, dat vaak wordt geassocieerd met schoonheid en leven, draagt het levenloze wezen in haar mond, wat de fragiliteit en tijdelijkheid van het bestaan benadrukt. 

This photo shows a fashion model with an unconventional pose. Her posture is fascinating and expressive, with a look that exudes mystery. The most striking element of the photo, however, is the dead bird she holds in her mouth and won't let go.
Often associated with beauty and life, the model carries the inanimate creature in her mouth, emphasizing the fragility and transience of existence.
I won't let you go 
Sizes: 
S: 30x45
M: 60x90

L: 90x135

Limited edition 5 pieces + 2AP (per size)
Certificate of authenticity
Print Medium: SQP on Dibond 3mm + alu-frame black
Price: 750€ - 1300€ - 1850€
Back to Top