Op de foto zien we het gezicht van een vrouw in close-up.  Op haar gezicht rust een zwaluw, wiens vleugels beschermend zijn uitgespreid over haar gelaat. De zwaluw lijkt een tedere omhelzing te vormen, als een teken van zorg en toewijding.
Zwaluwen staan bekend als trouwe partners, die elk jaar terugkeren naar dezelfde nestplaats en hun partners voor het leven kiezen. Deze symboliek wordt hier prachtig weergegeven, waarbij de zwaluw zich lijkt te ontfermen over de vrouw en haar steun en liefde schenkt.
De foto herinnert ons eraan dat we in de natuur kunnen vinden wat we nodig hebben: steun, troost en liefde.

In the photo we see a woman's face in close-up. On her face rests a swallow, whose wings are spread protectively over her face. The swallow seems to form a tender embrace, as a sign of care and devotion.
Swallows are known to be loyal partners, returning to the same nest site every year and choosing their mates for life. This symbolism is beautifully displayed here, with the swallow appearing to take pity on the woman, giving her support and love.
The photo reminds us that in nature we can find what we need: support, comfort and love.
Lady and Swallow
Size: 30 x 20
Limited edition 5 pieces + 2AP
Certificate of authenticity
Print Medium: On Dibond 3mm Fine rag  + alu-frame black
Price: SOLD OUT
Back to Top