De aanwezigheid van de vogel vormt het samenspel tussen de gracieuze houding van het model en de houding van de vogel.
De kijker wordt uitgenodigd om na te denken over het delicate evenwicht tussen kracht en gratie in de natuurlijke wereld.


The presence of the bird forms the interplay between the graceful posture of the model and the attitude of the bird.
The viewer is invited to contemplate the delicate balance between power and grace in the natural world.
Nature's Muse:  Buzzard (Part of Triptych)
Size: 60x90
Limited edition 5 pieces + 2AP
Certificate of authenticity
Print Medium: SQP on Dibond 3mm + alu-frame black
Price: 1600€/piece or 4500€/triptych
Back to Top