Op de foto zien we een beeld van een vrouw die een dode zanglijster voor haar lichaam houdt. Haar lichaam is beschilderd door middel van bodypaint en dit volgt het patroon van de zanglijster, waardoor de vogel en het menselijk lichaam naadloos in elkaar overvloeien. Het is een fusie van kunst en natuur, waarbij de vrouwelijke vormen en de sierlijke kenmerken van de zanglijster harmonieus samenkomen.
Zowel de zanglijster als de dame hun blikken zijn gericht op iets wat buiten het zicht van de camera ligt. Het is alsof ze beiden worden geïnspireerd door iets hogers, iets dat hun zielen raakt en hen verbindt.

In the photo we see an image of a woman holding a dead song thrush in front of her body. Her body is painted using body paint and this follows the pattern of the song thrush, seamlessly blending the bird and human body. It is a fusion of art and nature, where the feminine forms and graceful features of the song thrush come together harmoniously.
Both the song thrush and the lady's eyes are fixed on something beyond the camera's view. It is as if they are both inspired by something higher, something that touches their souls and connects them.
Soulwings
Sizes: 
S: 30x45
M: 60x90

L: 90x135

Limited edition 5 pieces + 2AP (per size)
Certificate of authenticity
Print Medium: SQP on Dibond 3mm + alu-frame black


Price: 1100€ - 1800€ - 3000€
Back to Top