Bij de aanbidding van de zonnegod Ra draagt ​​ze een kroon gevormd door de vleugels van een papegaai. Eenheid, dankbaarheid en eerbied voor de natuur versterken haar aanbidding en symboliseren balans en de levenscyclus.

At the worship of the sun god Ra, she wears a crown formed by the wings of a parrot. Unity, gratitude and reverence for nature enhance her worship, symbolizing balance and the cycle of life.
WORSHIP OF RA
Size: 60x90
Limited edition 5 pieces + 2AP
Certificate of authenticity
Print Medium: SQP on Dibond 3mm + alu-frame black
Price: 950€
Back to Top